شرکت صنعتی پیشگامانفر گویا PGF

این شرکت در سال ۱۳۹۵ جهت امور تحقیقاتی و ارتقاء موضوع مربوطه تأسیس شد که موارد خاص را در حوزه آفندی و پدافندی جهت نیازمندی‌های ایمنی و امنیتی دنبال نماید.

Logo PGF - لوگو شرکت صنعتی پیشگامانفر

دلخواه شما، تخصص ما

امروز این شرکت توانسته است علاوه بر تولید محصولات عمومی قابل استفاده در سطح جامعه، به سفارشی سازی و تولید محصولات خاص در سطح ادارات و سازمان‌ها و تولید محصولات مورد نظر در سطح سازمان دست پیدا کند.

امنیت مهم ترین رکن

از سال ۱۳۹۹ در حوزه طراحی و تولید تجهیزات ایمنی و حفاظتی و امنیتی در موضوع قفل و سیستم‌های مربوطه در حالت فعالیت می‌باشد و در نظر دارد با طراحی و تولید تجهیزات و همچنین روش و تکنیک‌های جدید، بتواند به شکل قابل توجی سطح ارتقاء امنیت و ایمنی را چه از لحاظ اماکن دولتی و عمومی بالا ببرد

محصولات پیشگامان فر گویا

ایمنی، حوزه کاری ما

  • طراحی و تولید محصولات ایمنی هوشمند و تجهیزات ایمنی عمومی
  • سفارشی سازی سخت افزاری برای سازما‌ن‌ها و ادارات و تولید محصولات خاص و پر استفاده برای ایشان
  • ارتقاء سطح دیدگاه افراد جامعه، نهادها، سازمان‌ها جهت پیشگیری از صدمات احتمالی از سرقت‌ها